Od 1 stycznia 2023 obowiązuje zaktualizowany Regulamin sklepu frodo.biz. 

Dodaliśmy § 3 z informacjami o Cenach produktu, w tym kluczową zmianę dotyczącą sposobu, w jaki informujemy Cię o najniższej cenie produktu w ciągu ostatnich 30 dni. 

Zaktualizowaliśmy zapisy dotyczące reklamacji zgodnie ze zmianami zebranymi w Ustawie o prawach konsumenta

Dodatkowo wprowadziliśmy kilka drobnych poprawek redakcyjnych.

Regulamin sklepu internetowego FRODO.BIZ

 

W regulaminie sklepu internetowego FRODO znajdziecie wszystkie niezbędne informacje o sposobie korzystania ze sklepu – zasady składania i realizacji zamówień, formach dostawy i płatności, procedurę odstąpienia od umowy (zwroty) i procedurę rękojmi. 

Jeśli nie znajdziesz w Regulaminie odpowiedzi na swoje pytanie lub masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami telefoniczne +48 618 777 091 lub mailowo sklep@frodo.biz.

Korespondencję za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz zwracane i reklamowane produktu prześlij na adres: 

SKLEP FRODO.BIZ, ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań.

Możesz składać zamówienia w naszym Sklepie 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu. My realizujemy zamówienia oraz odpowiadamy na pytania w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

 

§ 1 

Definicje

1. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna

2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę, która nie jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

3. Produkt – produkt fizyczny przedstawiony w Sklepie, mogący być przedmiotem Umowy.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – przedsiębiorca wpisany do CEIDG zawierający ze Sprzedającym Umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego. 

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych zawierająca ze Sprzedającym umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalność gospodarczą lub zawodową.

6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://frodo.biz/content/17-regulamin-sklepu.

7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://frodo.biz

8. Sprzedający – FRODO Leszek Teschner, ul. Jana Brzechwy 2, 60-195 Poznań, Polska, NIP 7821526416 

9. Umowa – umowa sprzedaży zawierana na odległość między Kupującym a Sprzedającym, która dotyczy sprzedaży produktów fizycznych oferowanych w Sklepie.

§ 2 

Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający umożliwia Kupującemu możliwość zawarcia Umowy dotyczącej sprzedaży produktów fizycznych.

2. Regulamin określa warunki korzystania ze sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. 

3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by ze Sklepu mogli korzystać użytkownicy Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 

4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto. 

5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.

6. Realizację zamówień i czynności związane z obsługą klienta prowadzimy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 

§ 3

Cena produktu

1. Cena każdego produktu w sklepie zawiera podatek VAT i podawana jest w walucie polski złoty.

2. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki.

3. W przypadku towarów przecenionych cena skreślona (przed obniżką) jest zawsze najniższą ceną brutto tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego towaru. 

4. Całkowity koszt zamówienia widoczny jest w podsumowaniu zamówienia po wybraniu formy dostawy i formy płatności. 

§ 4 

Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub zarejestrowany klient, który posiada konto w Sklepie. Konto można założyć z poziomu Sklepu.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie produktów do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu dostawy i formy płatności. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. 

3. Po wypełnieniu formularza zamówienia system automatycznie przekieruje Kupującego do bramki płatności, zgodnie z wybraną formą płatności. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie przekierowany na stronę potwierdzenia zamówienia w Sklepie. Od tego momentu Umowa między Kupującym a Sprzedającym uważana jest za zawartą. Potwierdzenie zawarcia Umowy zostanie przesłane na podany adres e-mail Kupującego. 

4. W formularzu zamówień Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych i ponosi pełną odpowiedzialność za podanie fałszywych danych.

 

§ 5

Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za zamówienie dostępne są na stronach Sklepu i prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia. 

2. Dostępne metody dostawy opisane są na stronach Sklepu i w formularzu zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na Stronie wskaże inaczej. 

3. Płatności elektroniczne tPay realizowane są przez operatora płatności Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 73/6 wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Poznań Nowe Miasto pod numerem 0000412357, w sposób zgodny z jego regulaminem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania operatora płatności.

4. Realizacji zamówień Sprzedający dokonuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku       w godzinach 9:00-17:00. 

5. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 48h, chyba że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. 

6. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. 

7. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

8. Zamówienie zostaje anulowane, jeśli nie zostało opłacone w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 

§ 6 

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że materiały tekstowe (opisy produktów, kategorii, teksty poradnikowe) i graficzne (zdjęcia, infografiki) zamieszczone nas stronach  Sklepu objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedającemu. 

2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 § 5 mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

 

§ 7 

Zwroty

1. Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie zakupionego produktu. 

2. W celu odstąpienia od Umowy Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji w formie jednoznacznego pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Oświadczenie dotyczące zwrotu należy wysłać przed upływem 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zakupionego produktu, by zachować prawo do zwrotu.

3. Konsument lub PNPK może skorzystać z dostępnego na stronie Sklepu formularza zwrotu; jednak nie jest to obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. 

5. Konsument lub PNPK ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkt objęty Umową Sprzedającemu, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od Umowy. 

6. Konsument lub PNPK ponosi koszty zwrotu produktów.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi lub PNPK płatność za zwracany produkt niezwłocznie (nie później niż 14 dni od otrzymania zwracanego produktu) i przy użyciu tej samej formy płatności. 

8. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub PNPK poniesione przez niego koszty dostawy produktu tylko w przypadku, gdy Konsument lub PNPK zwraca całość złożonego zamówienia i do wysokości najtańszej, standardowej przesyłki oferowanej w Sklepie.

9. Prawu odstąpienia od Umowy nie podlegają produkty wyszczególnione w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności produkty rozpakowane, otwarte i/lub noszące ślady użytkowania, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie mogą być ponownie wprowadzone do obrotu (art. 38 ust. 5 Ustawy o prawach konsumenta) oraz produkty, które noszą ślady użytkowania szerszego niż tylko koniecznego do przetestowania produktu (art. 14 ust. 2). 

 

§ 8

Reklamacja na podstawie rękojmi

1. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary wolne od wad fizycznych i prawnych. 

2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Konsumenta i PNPK, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczna lub prawną (rękojmia od wady). W odniesieniu do pozostałych Kupujących, rękojmia za wady zostaje wyłączona. 

3. Jeśli Konsument lub PNPK stwierdzi, że produkt posiada wadę, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego, określając swoje roszczenia, nie później niż 2 lata od objęcia w posiadanie zakupionego produktu.

4. Aby reklamować produkt Konsument lub PNPK musi poinformować Sprzedającego o swoim roszczeniu w formie jednoznacznego pisemnego oświadczenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Oświadczenie powinno zawierać numer zamówienia, opis wady (najlepiej ze zdjęciem) i roszczenia Kupującego. Konsument lub PNPK może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na Stronie.

5. Jeśli produkt ma wadę Konsument lub PNPK może wystąpić z roszczeniem:

a) wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady

Sprzedający może odmówić wymiany produktu lub usunięcia wady, gdy jest to niemożliwe (np. brak produktu w sprzedaży) lub wymiana lub naprawa znacznie przewyższa koszt produktu. Sprzedający w tym przypadku proponuje Kupującemu obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy.

b) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy (tylko w przypadku wad istotnych)

Sprzedający może zaproponować niezwłoczną wymianę produktu na wolny od wad albo niezwłoczne usunięcie wady, gdy takie rozwiązanie jest znacznie mniej kosztowne i nie spowoduje nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.

Sprzedający nie może odmówić obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, gdy jest to drugie lub kolejne żądanie reklamacyjne danego produktu.

6. Sprzedający zobowiązany jest w ciągu najpóźniej 30 dni od dnia złożenia oświadczenia z roszczeniem reklamacyjnym rozpatrzyć reklamację i poinformować o swoim stanowisku Konsumenta lub PNPK. Odpowiedź na reklamację Sprzedający prześle tą samą drogą jaką oświadczenie zostało złożone. 

7. Koszt przesyłki produktu reklamowanego ponosi Sprzedający. 

 

§ 9

Newsletter

1. W ramach usługi Newsletter przesyłane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, informacje dotyczące aktualnych promocji, aktualności i nowych wpisów blogowych.

2. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

3. Newsletter jest przesyłany na podstawie zgody Użytkownika dokonywanej podczas rejestracji lub zgody wyrażonej w formularzu umieszczonym na stronie www.frodo.biz

4. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przesyłanie Newslettera, klikając na link Newsletter dołączony do stopki każdej wiadomości, wpisując swój adres e-mail i klikając „wypisz się”.

§ 10

Dane osobowe i pliki cookies

1.  Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający .

2.  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://frodo.biz/content/18-polityka-prywatnosci

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W przypadku powstania sporu między Sprzedającym i Kupującym strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

2. Sprzedający informuje Kupującego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład stałego polubownego sądu konsumenckiego, Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania i odwoływania ofert specjalnych bez szkody dla praw Kupującego nabytych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą obowiązuje wersja archiwalna Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przekazana zarejestrowanym Kupującym za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej 5 dni przed zmianą.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.

4. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów i PNPK, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.  

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023. 

6. Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formie .pdf. Linki do plików dostępne są na końcu tego Regulaminu.

WERSJE ARCHIWALNE REGULAMINU:

Regulamin obowiązujący od 22.02.2022 do 31.12.2022

Regulamin obowiązujący do 21.02.2022


  • Rejestracja

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło

Udostępniane przez Ciebie dane są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, odpowiedzi na Twoje zapytania i innych zadań niezbędnych w ramach obsługi klienta i wywiązania się obowiązków sprawozdawczych. Opisaliśmy wszystko dokładnie w naszej Polityce prywatności. Możesz w każdej chwili zmienić swoje dane w zakładce "Moje konto". 

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć